Բոււժականի Գեղամ Ղարիբյանի անվան միջնակարգ դպրոց

ՀՀ Կոտայքի մարզի Բուժականի միջնակարգ դպրոցի 2018թ-ի տարեկան հաշվետվությունները

Բուժականի միջնակարգ դպրոցի երկրորդ եռամսյակի հաշվետվություն

dramakan hosqer

posted by buzhakan in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են ՀՀ Կոտայքի մարզի Բուժականի միջնակարգ դպրոցի 2018թ-ի տարեկան հաշվետվությունները-ում

Երրորդ եռամսյակային հաշվետվություն

hash.cev 2 hasvetvutyun cev 2 2018.10 soc patet — 2018.10 soc pateti hashvet (2) soc pateti hashvet dramakan hosqersoc pateti hashvet (2)dramakan hosqer

posted by buzhakan in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Երրորդ եռամսյակային հաշվետվություն-ում

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԿՐՈՐԴ ԵՌԱՄՍՅԱԿ

Բուժականի միջնակարգ դպրոցի երկրորդ եռամսյակի հաշվետվություն

posted by buzhakan in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԿՐՈՐԴ ԵՌԱՄՍՅԱԿ-ում

Ընդունելության ժամկետների հստակ ժամանակացույց

Բուժականի միջնակարգ դպրոցում կատարվում է հունիսի 1 — օգոստոսի 31-ը ներառյալ:

1-ին դասարանի ընդունելության համմար անհրաժեշտ  փաստաթղթերն են՝

1. Ծնողի դիմում,

2. Երեխայի ծննդյան վկայական,

3. 3×4 չափի լուսանկար 1 հատ,

4. Բժշկական տեղեկանք երեխայի առողջության վերաբերյալ,

5. Հաշվառման թերթիկ անձնագրային բաժանմունքից:

posted by buzhakan in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Ընդունելության ժամկետների հստակ ժամանակացույց-ում

Դպրոցում սովորողների վերաբերյալ

1.Դպրացում սովորողների փաստացի թիվը՝  ըստ դասարանների

I — 14 աշակերտ                                           VII — 23 աշակերտ

II — 18 աշակերտ                                          VIII — 14 աշակերտ

III — 22 աշակերտ                                        IX — 21 աշակերտ

IV -10 աշակերտ                                         X — 15 աշակերտ

V — 9 աշակերտ                                            XI — 23 աշակերտ

VI — 14 աշակերտ                                        XII — 9 աշակերտ

2. Դպրոցում առկա թափուր տեղերի թիվը՝ ըստ դասարանների

I — 14 աշակերտ                                           VII — 5 աշակերտ

II — 10 աշակերտ                                          VIII — 14 աշակերտ

III — 6 աշակերտ                                           IX — 21 աշակերտ

IV -18 աշակերտ                                           X — 13 աշակերտ

V — 19 աշակերտ                                            XI — 5 աշակերտ

VI — 14 աշակերտ                                          XII — 19 աշակերտ

 

posted by buzhakan in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Դպրոցում սովորողների վերաբերյալ-ում

Դպրոցին հատկացված լիցենզիան և կից հավելվածը

լիցենզիա

posted by buzhakan in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Դպրոցին հատկացված լիցենզիան և կից հավելվածը-ում

ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Hashvetvutyun

posted by buzhakan in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ-ում

Բուժականի միջնակարգ դպրոցի դասարանական ծնողական ժողովների արձանագրություններ

I դաս II դաս III դաս IV դաս V դաս VIդաս VII դաս VIIIդաս IX դաս Xդաս XI դաս XIIդաս

posted by buzhakan in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Բուժականի միջնակարգ դպրոցի դասարանական ծնողական ժողովների արձանագրություններ-ում

ԿՈՄՊԼԵԿՏԱՎՈՐՈՒՄ 2017-2018 ՈՒՍ. ՏԱՐՎԱ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 1-Ի ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ

komplekavorum 2018 — Հունվար

posted by buzhakan in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են ԿՈՄՊԼԵԿՏԱՎՈՐՈՒՄ 2017-2018 ՈՒՍ. ՏԱՐՎԱ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 1-Ի ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ-ում

ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿ

Բուժականի միջնակարգ դպրոցի հաստւքացուցակը

hastiqacucak 2018

posted by buzhakan in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿ-ում